imenu

Brf Blompottan nr 2

meny

log

bordets diplom
majblom

november

november

november

Uppåt

Välkommen till vår hemsida!

hus i kvarteret Blompottan allablommor

Blompottan 32 år

Jubileumsåret 2010 fick hemsidan några länkar till bilder och dokument, som till en del vill spegla husets och kvarterets historia:

Bildspel (PowerPoint)

Biografen (pdf)

Där nu poolen finns låg det fordom en biograf, Svea-Teatern.

Byggplaner (pdf)

Stadsplan 7881 [5 sidor]

Stadsplaneförslag [7 sidor]

Plankarta juni 1981

Sveriges Radio

Mars 1990 sändes i Sveriges Radio, P1, ett program om bostads-segregeringen i innerstaden, s.k. gentrifiering. Kvarteret Blompottan besöktes och det var särskilt fokus på huset Luntmakargatan 91 — vilka som bott där förr och vilka som flyttade in 1985 ...

Bostadssegregationen i Stockholms innerstadmarkvard

170red

Bilder   |   Blompottan   |   Kontakt

170red

Uppåt