Den gamla hemsidan för Brf Blompottan nr 2 upphörde april 2017.   Se i stället

Föreningens nya hemsida:

www.blompottan2.se